Εγγραφές

Οι εγγραφές αρχίζουν κάθε χρόνο την δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Φέτος οι εγγραφές θα αρχίσουν την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου και θα συνεχίζονται καθημερινά από τις 6.00μ.μ. έως τις 9.00μ.μ. εκτός από το Σαββατοκύριακο.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ορίζονται ανάλογα με τα μαθήματα και τις ώρες παρακολούθησης και πληρώνονται κάθε δίμηνο, ενώ ένα αρχικό ποσό αποδίδεται προκαταβολικά με την εγγραφή του σπουδαστή. Ζητήστε να μάθετε για τις εκπτώσεις που γίνονται εάν εξοφλήσετε τα δίδακτρα σε μία ή δύο δόσεις. Εκπτώσεις επίσης γίνονται για σπουδαστές με συγγένεια πρώτου βαθμού. Επίσης υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένου μαθήματος (drop in).

Προσφορά!

Μόνο για φέτος 30 € για το τμήμα των καινούργιων νηπίων.

Εκτύπωση Email