Δραστηριότητες

Η σχολή κατά καιρούς συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες καλλιτεχνικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα

Ενδεικτικά έχει συμμετάσχει:

Εκτύπωση